Sigorta ve Reasürans Hukuku

Sigorta Hukuku, sigortacılık faaliyetlerinde ortaya çıkan hata, ihlal ve hukuki uyuşmazlıkların tespiti, önlenmesi ve giderilmesi amacıyla belirlenen norm ve uygulamalar bütünüdür. Sigortacılık uygulamasından doğan hukuki ihtilafların temelini; sigorta sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi, rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği veya ne zaman gerçekleştiği, kötü niyet, kusur durumu ve kusurlu şahıslardan tahsili gibi konular oluşturmaktadır. 

Reasürans Hukuku, Sigorta Hukuku kapsamında sigorta edilen riskin tamamının veya bir kısmının yeniden sigorta edilmesi kapsamındaki hükümlerden ve teminatlar kapsamında oluşacak  rizikolardan kaynaklı uyuşmazlıklara uygulanacak hükümlerden oluşmaktadır.

Adım Legal olarak Sigorta ve Reasürans Hukuku alanında çalışan avukatlarımız ile sigorta ve reasürans değerinin tespiti, muafiyetlerin müvekkil lehine azaltılması, kişilerin belirlenmesi ve geri ödeme şartlarının saptanması gibi konularda önleyici hukuki danışmanlık hizmeti verilirken; rizikonun gerçekleştiği ve zararın doğduğu hallerde ise zararın tespit ve tazmini, eksper çalışmalarının incelenmesi ve olası rücu davalarının takibi konularında avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Adım Legal ayrıca, sigorta veya reasürans teminatı altındaki müvekkillerimize, sigorta veya reasürans sözleşmelerinin ihlalinden doğan maddi ve manevi tazminat talepleri, bedelin tahsiline ilişkin başlatılan icra takiplerinde temsil edilmeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonunda veya ilgili makamlarda yapılacak oturumların takibi; her türlü sigorta veya reasürans sözleşmesinin hazırlanmasında hazır bulunma ve gerektiğinde fesih işlemlerinin yerine getirilmesi; rizikonun gerçekleştiği hallerde doğacak alacak ve tazminatların takibi ile doğabilecek her türlü ihtilafın alternatif çözüm yollarına da müracaat edilmek suretiyle mümkün olan en hızlı ve kısa sürede çözülmesine yönelik avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Bize yazın.